Menu Sluiten

Branddetectie


Branddetectie

Informatie over branddetectie.

Branddetectie omvat verschillende diensten met het gemeenschappelijk doel om zo snel mogelijk een brandhaard te detecteren.

Branddetectie voor bedrijven, woningen en industrie in gecombineerde systemen, bewaking, onderhoud en reparatie. Educatie over brandveiligheid voor bedrijven en organisaties.

Het primair doel van branddetectie is om snel en betrouwbaar het begin van een brand te detecteren, te lokaliseren en te melden aan een centrale die actie kan ondernemen.

De installaties worden uitgevoerd door gecertificeerde technici en de brandmeldsystemen zijn uitbreidbaar met het oog op uw toekomstige behoeften.

Een rookmelder en een brandalarm werken 24 uur per dag en zullen daarom in het algemeen altijd sneller een beginnende brand ontdekken dan iemand die toevallig in de buurt is.

Installatie van branddetectie omvat eveneens de installatie en het onderhoud of revisie van rookmelders en brandblussers.

Als u op zoek bent naar een betrouwbare partner om uw brandalarm en noodverlichtingssystemen professioneel te installeren, neem je best contact op met een onderneming die gespecialiseerd is in brandveiligheid en branddetectie.

Branddetectie wordt tegenwoordig in een groot aantal woningbouwprojecten aangebracht met het oog op de veiligheid van de bewoners.

Brand- en rookdetectiesystemen zijn niet alleen voor grote gebouwen. In winkels bestaan er discrete detectoren die bij brand automatisch een melding doorgeven naar een centrale.

Branddetectie wordt geïnstalleerd door professionele, volledig opgeleide en verzekerde brandalarm monteurs die ook toezien op de juiste werking van het systeem.

Branddetectie omvat meestal verschillende fasen. Dit omvat de plaatsing van sensoren, rookmelders of andere branddetectieapparatuur.

Gekwalificeerde techniekers kunnen u ook verder adviseren over het onderhoud van uw systeem.

Een branddetectie-installatie is een centrale waar alle signalen van, handbrandmelders, rookmelders  en andere beveiligingssensoren samenkomen.

Zorg voor uw veiligheid en gemoedsrust door te investeren in branddetectiediensten. Branddetectie melders en rookmelders beschermen u zonder dat u er iets van merkt in uw dagelijkse leven.

Info over branddetectie

Informatie over Branddetectie

Wat valt er nog allemaal onder de noemer van branddetectie.

Branddetectie is een verzamelnaam voor allerlei systemen die u kunnen helpen om rook en vuur te constateren. Een woningbrand valt immers niet enkel bij anderen voor.

Brand is immers een gevaar voor mensen en hun omgeving. Snel in uw kantoor of op de begane grond en het hebben van een vroeg branddetectiesysteem redt levens en eigendommen.

Als je een rookmelder koppelt aan een alarmsysteem zullen er externe sirenes in werking treden en worden contactpersonen automatisch verwittigd.

Met een branddetectie- en brandmeldsysteem, aangevuld met evacuatieapparatuur en een goede organisatie, kunnen de bewoners van een gebouw vanaf het begin van een brand tijdig gewaarschuwd worden, kan er rustig met de evacuatie gestart worden en kunnen de bewoners naar een veilige locatie gebracht worden.

Meer info over branddetectie nu op allfiresecurity.be.

Tags

Adresseerbare Branddetectie | Adresseerbare Branddetectiesystemen | Autonomie Batterijen Brandcentrale Controleren | Bosec Gekeurde Brandcentrales | Bosec Gekeurde Conventionele Branddetectie | Brandcen |