Menu Sluiten

Gasdetectie


Gasdetectie

Informatie over gasdetectie

De gasdetector slaat alarm wanneer gevaarlijke niveaus van aardgas, propaan, benzine, kerosine, ammoniak, waterstofsulfide worden gedetecteerd.

Brandveiligheidsfouten kunnen worden opgespoord met een gasdetectiesysteem. Een gasdetectiesysteem bestaat uit drie soorten detectoren:

Een gasdetector kan klein en licht zijn zodat u hem overal mee naartoe kunt nemen. Detecteert 14 soorten gassen, waaronder LPG, CO, rook. Het is gemakkelijk te gebruiken met slechts 1 knop om het te bedienen.

Compact formaat en draagbaar ontwerp maken het ook ideaal voor hotelgebruik. Gemakkelijk te gebruiken, druk gewoon op de knop om het gas om u heen te controleren.

Gaslekken veroorzaken duizenden woningbranden per jaar in Belgie. Mensen raken gewond en eigendommen worden verwoest, om nog maar te zwijgen van de paniek die ontstaat bij gaslekken, omdat mensen er niet van kunnen slapen en zich erg ongemakkelijk voelen.

Goede gasdetectieproducten helpen uw gezin veilig te houden door u onmiddellijk te waarschuwen wanneer een gevaarlijk niveau van gassen de gevoelige detector bereikt.

Verschillende detectoren zijn verkrijgbaar in standaardmodel of met lichtactivering voor het gemak.

Gaslekdetectie is het proces van het opsporen van potentieel gevaarlijke gaslekken door middel van sensoren.

Daarnaast kan een visuele identificatie worden gedaan met behulp van een thermische camera. Deze sensoren maken gewoonlijk gebruik van een akoestisch alarm om mensen te waarschuwen wanneer een gevaarlijk gas is gedetecteerd. Blootstelling aan giftige gassen kan ook optreden bij werkzaamheden als schilderen, fumigeren, tanken van brandstof, bouwen, afgraven van verontreinigde grond, storten, betreden van besloten ruimten, enz.

Gangbare sensoren zijn onder meer sensoren voor brandbare gassen, foto ionisatie detectoren, infraroodpuntdetectoren, ultrasone sensoren, elektrochemische gassensoren en MOS-sensoren.

Meer recentelijk zijn infrarode beeldsensoren in gebruik gekomen. Al deze sensoren worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen en zijn te vinden in industriële installaties, raffinaderijen, farmaceutische industrie, fumigatie-installaties, papierpulpfabrieken, vliegtuig- en scheepsbouwinstallaties, gevaarlijke stoffen, afvalwaterzuiveringsinstallaties, voertuigen, luchtkwaliteitstests binnenshuis en woningen.

Gasdetectie is het bepalen van een ontoelaatbaar verschil of hoeveelheid van zuurstof, gassen en dampen in lucht met behulp van een meetinstrument. De gassen en dampen kunnen zowel giftig als brandbaar zijn.

Het meetinstrument dient de gebruiker vroegtijdig te waarschuwen voor dreigend gevaar zodat de gebruiker kan inspelen op de veranderende situatie

Deze draagbare gasdetectors zijn ideaal voor visuele detectie en bevestigingstests van brandbare gassen. Het eenvoudige en autonome ontwerp elimineert de noodzaak voor elektrische bronnen of onderhoud, waardoor ze gemakkelijk te gebruiken en uitzonderlijk nauwkeurig zijn.

Ze worden gevoed door een enkele 9 volt batterij en zijn voorzien van audio- en visuele alarmen wanneer gevaarlijke niveaus van brandbaar gas worden gedetecteerd.

Wat zijn de meest voorkomende gasdetectieapparaten die bij gasontploffingen in de industrie en thuis worden gebruikt.

Welk soort gasdetectoren, sensoren en actuatoren moeten worden gebruikt als onderdeel van explosiepreventie.

Info over gasdetectie

Kennisgeving over Gasdetectie

Wat weten we nog over gasdetectie.

Alvorens een gebouw te bouwen, eisen de planningsautoriteiten dat u een gasdetectie monitoringsysteem installeert op verschillende punten van uw gebouw. Dit is verplicht omdat het schade aan eigendommen en mensenlevens voorkomt in het geval er een lekkage van giftige gassen zoals koolmonoxide in de atmosfeer optreedt.

Met LED-display, verlichte bedieningsschakelaars, en elektrochemische sensor met twee soorten uitgangen kunnen gassensoren gemakkelijk worden aangepast aan de gasconcentratie. En de belangrijkste eigenschap is om een alarmerend signaal over elektriciteit of radio te verzenden bij het detecteren van een gevaarlijke concentratie van gas.

Het meten van gasconcentraties kan met behulp van een vast geplaatste gasdetector of een draagbare gasdetector.

Er zijn heel veel soorten gasdetectie oplossingen: gasmeetbuizen, draagbare gasdetectie in pomp- of diffusievarianten, gebiedsmonitors, vaste gasdetectie en zelfs vlamdetectie.

We kunnen het er allemaal over eens zijn dat een brandbare gassituatie in uw huis een van de gevaarlijkste en meest levensbedreigende situaties is die zich kunnen voordoen. Als u de natuurlijke geur van het gas niet kan ruiken, geeft dit aan dat er dodelijke niveaus zijn bereikt en onmiddellijke evacuatie noodzakelijk is.

Wat belangrijk is om te onthouden als er een lek is, is dat u weg moet gaan van het gas en onmiddellijk de hulpdiensten en uw gasbedrijf moet bellen voor hulp. De meeste detectoren zijn beschikbaar voor zowel binnen- als buiteninstallaties.

Door het plaatsen van een gasdetector in uw woning wordt u op tijd gewaarschuwd wanneer er een gas vrijkomt.

Meer info over gasdetectie nu op allfiresecurity.be.

Tags

Adresseerbare Gasdetectie | Advies Detectie Metaan | Autonome Gasdetectoren | Autonoom Draadloos Gasdetectiesysteem | Bedrijven Detectie Methaan | Brandbeveiliging Gasdetectie | Brandveiligheid Gasdetect |