Menu Sluiten

Hydranten


Hydranten

Informatie over hydranten.

Hydranten sluiten automatisch het water af wanneer er geen brandslangen zijn bevestigd. Ze moeten regelmatig worden geïnspecteerd omdat ze na verloop van tijd roesten en bevriezen, waardoor ze defect kunnen raken. Als u niet wilt opdraaien voor dure reparaties, of erger nog, schade aan uw huis of land, moet u deze brandkranen twee keer per jaar controleren.

Een hydrant of brandkraan is een aftappunt bedoeld voor de brandweer. Voordat de eigen watervoorraad op is, kan men op een brandkraan aansluiten.

Dit noemt men in brandweertermen afleggen. Een of meerdere brandslangen worden op een brandkraan aangesloten en voeden de tankautospuit of via een ander soort pomp een hoogwerker.

Hydranten worden gebruikt om te bepalen of het debiet van het water voldoende is bij brandbestrijding. De hydrantinspectie zorgt ervoor dat de hydranten in uw omgeving voldoen aan de NFPA-normen en in staat zijn om in geval van nood binnen een tijdsbestek van 10-15 seconden water te leveren. Het stelt de brandweer ook in staat om eventuele reparaties te plannen.

Bij een ondergrondse brandkraan wordt eerst een opzetstuk op de brandkraan aangesloten.

Dat gebeurt door middel van een wartel die in een bajonetsluiting gedraaid wordt en zichzelf vast trekt. De ondergrondse hydrant is de meest voorkomende aansluitingsmogelijkheid op het waterleidingnet en bevindt zich precies onder het straatniveau op het trottoir of in de berm. Ze kan zonder hinder in een straat of voetpad worden aangebracht.

Bij een bovengrondse brandkraan is in feite het opzetstuk onderdeel van de constructie. Op het opzetstuk of de bovengrondse brandkraan kunnen meestal twee brandslangen met een storzkoppeling worden aangesloten.

In de industrie gebruikt men ook vaak een brandkraan met een speciaal bochtstuk voor het aansluiten van een waterkanon. Bij een opzetstuk zijn de uitgangen bijna altijd voorzien van individuele afsluiters, bij ondergrondse kranen is in veel gevallen de hoofdafsluiter de enige afsluiter.

Een bovengrondse hydrant of brandkraan is vergelijkbaar met een ondergrondse hydrant maar hierbij staat steeds een holle kolom in rode kleur geplaatst die boven het straatniveau uitsteekt. Deze bovengrondse hydranten leveren meestal een groter debiet dan de ondergrondse exemplaren. Je vindt deze dan ook meestal terug in de nabijheid van openbare gebouwen, zorginstellingen, bedrijven

Bij beide varianten kan de watervoorziening met een sleutel geopend worden, de hoofdafsluiter is ondergronds geplaatst om bevriezing te voorkomen.

Doorgaans is de brandkraan voorzien van een terugslagventiel om te voorkomen dat verontreinigd water terug in het drinkwaternet kan stromen.

Info over hydranten

Gegevens over Hydranten

Wat valt er nog te weten over hydranten.

Alle brandkranen worden periodiek door de bevoegde instanties nagekeken om ervoor te zorgen dat ze structureel gezond zijn en om tekenen van verslechtering op te sporen die van invloed kunnen zijn op hun bruikbaarheid. Voor deze periodieke inspectie moet een plug met schroefdraad uit de hydrantvoet worden verwijderd, zodat hij opnieuw kan worden geïnstalleerd met een verwijderbare plug.

Om dit proces te vergemakkelijken, bevelen de hydrantfabrikanten het gebruik van een rubberen O-ring aan op de plaats waar de schroefdraadplug in contact komt met het hydranthuis.

Hydrantafsluiters, verkrijgbaar in diverse configuraties, maken een gemakkelijke toegang tot brandkranen mogelijk.

Er zijn veel verschillende soorten brandkranen. Hieronder volgt een uitsplitsing van de verschillende soorten brandkranen:

Geen metaal op metaal contact tijdens de werking.

Verkrijgbaar in 42 “en 54” lengtes voor lange reikwijdte toepassingen. Aluminium constructie voor grotere flexibiliteit. De regelbare opzettende steun past een verscheidenheid van pijpgrootte aan.

Meer info over hydranten nu op allfiresecurity.be.

Tags

Aanbod Brandweermateriaal | Aanbod Hydranten | Brandweermateriaal Brandslangen | Brandweermateriaal Hydranten | Brandweermateriaal | Expert Hydranten | Hydranten |