Menu Sluiten

Rwa


Rwa

Informatie over RWA-systemen.

RWA staat voor Rook- en Warmteafvoer.

Efficiente brandventilatie en afvoer van rook en warmte wordt gegarandeerd door een RWA systeem.

Een rookwarmteafvoer, RWA of rookbeheersing systeem voert in het geval van brand de rook doeltreffend het pand uit. Hierdoor ontstaat een rookvrije vluchtweg voor de aanwezigen. Een RWA-systeem zorgt voor de afvoer van hete rookgassen.

Bij brand in een gesloten ruimte zullen de hete rookgassen snel de gehele ruimte vullen. Door het toepassen van luchttoevoer en rookgas afvoer ventilatoren worden de rookgassen afgevoerd en ontstaat een rookvrije zone.

Een natuurlijke RWA bestaat doorgaans uit kleppenventilatoren en kiepramen die in werking treden zodra er brand gemeld wordt.

De meeste RWA installaties omvatten rookkoepels of rookluiken en andere brandventilatiesystemen.

Een rookafvoerinstallatie en warmteafvoerinstallatie, kortweg RWA genoemd, wordt toegepast om in geval van een brand de vrijgekomen rook en hitte uit het gebouw weg te ventileren.

Dit kan ´natuurlijk´ of ´mechanisch´ gebeuren. Bij een natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallatie wordt er gebruikgemaakt van te openen delen in het dak samen met de thermische eigenschap van rook en hitte.

Een mechanische installatie zorgt daarentegen voor een geforceerde afvoer. Beide manieren van rook- en warmteafvoer dienen aanvullend te worden voorzien in voldoende vervangingslucht op laag niveau.

In het geval van een brandmelding wordt door de aanwezige brandmeldinstallatie een signaal gegeven naar de schakelkast van de rook- en warmteafvoerinstallatie.

Deze geeft op zijn beurt een open commando naar de RWA-eenheden op het dak of schakelt de mechanische brandgasventilatoren in, en opent daarbij ook direct de luchttoevoereenheden.

Een RWA-installatie maakt het mogelijk om, gedurende een lange tijd, een ruimte vrij van hete rookgassen te houden zodat men tijdig kan vluchten.

Voor de goede werking van een RWA installatie is, behalve het installeren van voldoende rookluiken, het aanbrengen van voldoende toevoeropeningen en rookschotten van groot belang.

Info over rwa

Vragen over Rwa

Rook- en warmteafvoer of RWA installaties zijn de meest gebruikte systemen om bij brand de evacuatie en de interventie veiliger maken, het onderbreken van de economische activiteiten tot een minimum te herleiden en het gebouw en de inboedel te vrijwaren van brandschade.

Een RWA installatie dient te voldoen aan wettelijke vereisten. Het onderhoud en de keuring van rookkoepels moet minstens één keer per jaar gebeuren volgens de norm.

Gespecialiseerde ondernemingen bieden het onderhoud aan van diverse brandbestrijdingsmiddelen zoals rookkoepels en RWA-systemen.

Na het onderhoud ontvangt u telkens een technisch nazichtgetuigschrift.

Aarzel zeker niet te investeren in uw veiligheid en een offerte op maat aan te vragen voor een gepast RWA-systeem.

Meer info over rwa nu op allfiresecurity.be.

Tags

Advies Rwa | Brandbestrijding Rwa | Brandbestrijdingsmiddelen Rwa | Brandweer Zichtbaarheid Bieden | Expert Rwa | Gecontroleerde Afvoer Rook | Gecontroleerde Afvoer Van Hitte |