Menu Sluiten

Compartimentering


Compartimentering

Informatie over compartimentering en brandveiligheid.

Compartimentering en brandveiligheid gaan hand in hand samen. Compartimentering is een vorm van passieve brandveiligheid om de verspreiding van vuur en rook in een gebouw te beperken.

Men gaat de ruimte in meerdere volumes verdelen zodat het vuur beperkt wordt tot een bepaalde ruimte. De bedoeling hiervan is om tijd te winnen bij een noodzakelijke evacuatie.

De kern van elk bedrijf is veiligheid. Als bestanden en documenten in brand worden gestoken, loopt men het risico zijn zaak te verliezen.

Wees gerust, met de juiste compartimentering bent u veilig voor vonken.

Voor extra veiligheid is het toepassen van compartimentering ideaal voor kantoren. De compartimentering van gebouwen is gericht op de scheiding in secties die noodzakelijk is voor de brandveiligheid, met name in gebouwen en in vliegtuigen.

Brandcompartimentering is het onderverdelen van een gebouw in brandcompartimenten door middel van brandscheidingen, om zo branddoorslag en brandoverslag van het ene compartiment naar het andere tegen te gaan.

Tevens worden op deze manier vluchtwegen gemaakt, waarlangs de aanwezige mensen het gebouw tijdig kunnen verlaten.

Bij het plaatsen van een compartimenteringswand in een gebouw met een keuken moeten alle licht en ventilatierechten behouden blijven.

In elk gebouw dat zich op meer dan 36 m van de begane grond bevindt, moet de hoofdgang die vanuit een uitgang leidt, vrij worden gehouden van obstakels, met name op de vluchtroute.

 Er mag geen rechtstreekse toegang zijn tot dienstruimten of diensten van het gebouw vanuit slaapruimten die ter beschikking worden gesteld voor bewoning door andere personen dan de bewoners van die ruimten

.

Compartimentering wordt vaak vereist door bouwvoorschriften.

Bij brand vertraagt het de verspreiding van vlammen en rook. Dit is vooral belangrijk in gebouwen met oudere of gehandicapte bewoners. Het ontwerp van een evacuatieruimte, waar de bewoners veilig kunnen vluchten, is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van het gebruik van compartimentering.

Deze structuren helpen ook de mobiliteit van de mensen in het gebouw te beschermen.

Daarnaast kan compartimentering een gebouw helpen meer dan één incident te doorstaan.

Naast het veiliger maken van gebouwen heeft compartimentering ook andere voordelen. Door meerdere zones te creëren, wordt de verspreiding van een brand beperkt. Het vertraagt de verspreiding van vlammen en rook.

Daardoor krijgen de bewoners meer tijd om te evacueren.

Bovendien is het ook een kosteneffectieve manier om een gebouw en de bewoners te beschermen. Wanneer bijvoorbeeld in een kantoorgebouw compartimentering wordt toegepast, vermindert dat het risico dat een brand zich uitbreidt naar de aangrenzende gebouwen.

Een gebouw dat is ontworpen met compartimentering heeft een betere brandveiligheid. Door de verspreiding van vuur te beperken, kunnen mensen zich vrij bewegen.

Het ontwerp van een brandcompartiment kan de verspreiding van rook en vuur beperken. Bovendien kan het ontwerp van een gebouw ervoor zorgen dat de bewoners het gebouw veilig kunnen verlaten.

 De principes achter compartimentering zijn divers, maar de basisprincipes zijn dezelfde. Er moet rekening worden gehouden met de mobiliteit van de bewoners voordat compartimentering in een gebouw wordt toegepast.

Info over compartimentering

Toelichting over Compartimentering

Wat weten we nog over compartimentering.

Compartimentering zorgt er niet alleen voor dat de bewoners veilig kunnen evacueren, maar helpt ook de uitbreiding van het vuur te beperken.

Een goed ontworpen constructie zal de initiële brand indammen en voorkomen dat deze zich uitbreidt naar andere delen van het gebouw.

Bovendien wordt zo voorkomen dat de brand van buitenaf nog meer schade aanricht. Daarom is het van essentieel belang om bij het ontwerp van een constructie rekening te houden met de mobiliteit van de bewoners. Als een ruimte te klein is om de brand op te vangen, zal deze zich uiteindelijk uitbreiden, waardoor de ruimte nog gevaarlijker wordt.

Een gebouw dat in compartimenten is verdeeld, zal de verspreiding van rook en vuur beperken.

Door de verspreiding van rook en vuur te beperken, zal het de verspreiding ervan beperken.

Het kan ook een bestaande brand inperken en voorkomen dat deze zich uitbreidt naar andere delen van het gebouw. Daarom is het van vitaal belang rekening te houden met de mobiliteit van de bewoners bij het ontwerpen van een constructie die is uitgerust met compartimentering. Het is een noodzaak voor de veiligheid in een modern gebouw.

Meer info over compartimentering nu op allfiresecurity.be.

Tags

Brandbeveiliging Compartimentering | Brandveiligheid Compartimentering | Compartimentering Brandwerende Deuren | Compartimentering Brandwerende Inspectieluiken | Compartimentering Brandwerende Poorten |